x 

Assono webáruház

Megrendelés, és általános szerződési feltételek (az „ÁSZF”)

Érvényes 2021. augusztus 10 –től.

A webáruház (www.voiplaza.com) üzemeltetője az ASSONO Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1142 Budapest, Rákos tér 34.; cégjegyzékszáma: 01-09-730753; az „Assono”). A webáruház kizárólag adószámmal rendelkező cégeket, szervezeteket és vállalkozókat szolgál ki, így érvényes adószámmal nem rendelkezőket nem tud kiszolgálni. Ennek következtében a Polgári Törvénykönyv 8:1. § szerinti fogyasztók részére termékeket nem értékesít.

 

1. A webáruház használata, annak folyamata és feltételei

1.1         A webáruház kizárólag az abban szereplő termékek és azok árainak feltüntetését és a megrendelés megkönnyítését szolgálja, az nem minősül az Assono általi ajánlattételnek. A megrendelés elküldésével

(a)          és annak Assono általi, változatlan tartalmú, írásban történő visszaigazolásával; vagy

(b)          amennyiben a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, a visszaigazolás, díjbekérő tartalmának vevő általi elfogadásával

jön létre az egyedi szállítási szerződés (az „Egyedi Szerződés”) az Assono és a Vevő között.

1.2         A vevő a webáruházba történő első belépéskor köteles teljes körűen kitölteni a regisztrációs lapon szereplő adatokat, változás esetén azokat a következő megrendelést megelőzően köteles módosítani. A vevő a regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával tud a rendszerbe belépni és ott megrendelést feladni, adatokat módosítani.

1.3         A rendelési rendszer helytelen használatáért a vevőt terheli a felelősség. A vevő köteles megfelelő és elvárható biztonsági intézkedéseket alkalmazni annak érdekében, hogy megelőzze és megakadályozza a vásárlási lehetőség jogosulatlan alkalmazását, lépéseket téve annak biztosítására, hogy jogosulatlan személy ne férhessen hozzá a rendszer használatához.

1.4.        A vevő jelszava hozzáférést biztosít az adataihoz. A vevő felelőssége a jelszó titokban tartása. Az on-line vásárlási lehetőség megosztása jogosulatlan felhasználókkal nem engedélyezett. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy arra nem jogosult személyek ne használhassák az on-line vásárlási lehetőséget, a jogosulatlan használatért a Vevőt terheli a felelősség. A felhasználónévvel és jelszóval történő belépéssel, és a webáruházban történő megrendeléssel a Vevő joghatályos szerződéses ajánlatot tesz.

 

2. A vásárlás lépései, a megvásárolni kívánt termékek kiválasztása

2.1         A megvásárolni kívánt termékek a weblapon feltüntetésre kerülnek. Az egyes termékek leírását, használatának módját a webáruház vonatkozó terméklapja részletesen tartalmazza.

Amennyiben a Vevő a termékeket nem ismeri, vagy bármilyen kérdése lenne, a webáruházból és az Assono honlapjáról letölthető információkon kívül - amennyiben az Assono rendelkezik bemutató darabbal vagy készlettel az adott termékből, és a megtekintést lehetővé tudja tenni - személyesen is megtekintheti a termékeket. A megtekintést a Vevő előzetesen a „Vevőszolgálat” menüpontban feltüntetett emailes elérhetőségre küldött elektronikus levélben kérheti, a megtekintésre az Assono időpontot javasol a Vevőnek. A megtekintés az Assono Magyarország Kft. telephelyén tröténhet, melynek címét a „Vevőszolgálat” menüpontban tüntettük fel.

A terméket a „Kosárba” gombra kattintva lehet megvásárlásra kiválasztani a mennyiség megadása után. Az összes kiválasztott termék a „Mutat” gombra kattintva tekinthető meg.

2.2.        A kiválasztott termékek megrendelése és visszaigazolás

2.2.1      Az Assono webáruházában kiválasztott termékek megvásárlására az alábbi módon lehet ajánlatot tenni (megrendelni):

A webáruház megrendelői felületén: a webáruházban a kosárba helyezett termékek, tételesen és összesen, a „Mutat” gombra kattintva megtekinthetők. Majd a megrendelő lapon ki kell választani a szállítási és fizetési módot. A vevő köteles ellenőrizni a megrendelő adatainak és a megrendelt tételek helyességét, majd a „Megrendelés megerősítése online” gombra kattintva a megrendelés automatikusan eljut az Assono-hoz. A webáruház megrendelői felületén történő megrendelés-feladással a vevő kijelenti, hogy az ilyen módon elküldött megrendeléseket hivatalos, cégszerű megrendeléseknek, azaz szerződéses kötelezettségvállalásnak kell tekinteni a vevő részéről, melynek Assono általi visszaigazolása esetén a szerződés a visszaigazolásban szereplő feltételekkel létrejön.

Kérjük, hogy a megrendelésen a választott fizetési módot és az áru átvételének módját minden esetben tüntesse fel!

A webáruházban feltüntetett árak érvényes nettó (ÁFA nélküli) eladási árak, amennyiben azonban technikai hiba miatt eltérnek a visszaigazolásban feltüntetett eladási áraktól, akkor a visszaigazolásban szereplő árakat kell szerződéses árnak tekinteni. A magyar forintban feltüntetett árak az irányadóak, az EUR-értékek csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem feltétlenül tükrözik az aktuális árfolyamnak megfelelő tényleges nettó eladási árat.

2.2.2      Vevő köteles a megrendelésen a választott fizetési módot és a termék átvételének módját minden esetben feltüntetni.

2.2.3      A „Megrendelő lap” megküldése nem eredményezi automatikusan a termékre vonatkozó Egyedi Szerződés megkötését, az pusztán a vevő által adott ajánlatnak felel meg. A szerződés kizárólag a felek között a kiválasztott termékek vonatkozásában a szerződési ajánlat Assono általi elfogadásával és a megrendelés elfogadásának visszaigazolásával jön létre. Az Assono a visszaigazoláson feltünteti a vállalt teljesítési határidőt, amikor a termék átvehető, vagy amikorra szállítani tudja. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában a szerződéses feltételek valamelyike (pl. ár) eltér a megrendelésben (webáruházban) szereplő ártól, vagy a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő a vevő számára nem fogadható el, a vevő a visszaigazolás dátumától számított két munkanapon belül, de legkésőbb az áru kiszállítása vagy átvétele előtt két munkanappal ezt köteles írásban jelezni az Assono számára (megrendelés lemondása vagy a módosítása). A vevő a megrendelés státuszáról a webáruház megrendelési felületén vagy a Vevőszolgálaton tájékozódhat, egyes fázisokról automatikus értesítést kap.

2.2.4      A webáruházban feltüntetett árak érvényes nettó (ÁFA nélküli) eladási árak, amennyiben azonban technikai hiba miatt eltérnek a visszaigazolásban feltüntetett eladási áraktól, akkor a megrendelő elfogadását tartalmazó, Assono általi visszaigazolásban szereplő árakat kell szerződéses árnak tekinteni. A webáruházban más devizában feltüntetett árak csak tájékoztatásként szolgálnak.

2.2.5      A visszaigazoláson az Assono közli a vállalt teljesítési határidőt, amikor az áru átvehető, vagy amikorra az áru leszállításra kerül.

Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg a Vevőhöz legkésőbb a megrendelés Assono-nak történő elküldését követő első munkanapon, Vevő ezt a vevőszolgálati telefonszámon jelezheti Assono számára.

 

3. Számlázás és fizetés

Az Assono a webáruházban megrendelt áruk és szolgáltatások ellenértékét elektronikus számla kiállításával számlázza, az e-számláit a Számlaközpont Zrt. (7623 Pécs, Nagyvárad utca 15.) közreműködésével, emailben juttatja el a Vevőhöz. A Számlaközpont Zrt. garantálja a jogszabályoknak megfelelő e-számlára vonatkozó hitelesítési követelményeinek kielégítését. Az Assono a számlát/számlákat a regisztráció során, vagy a jelen szerződésben a Vevő által megadott email címre, vagy amennyiben a Vevő erről a regisztráció során vagy külön nyilatkozatban nem rendelkezett, akkor a megrendelésben (regisztrációban) szereplő email címre küldi el. A regisztráció elvégzésével a Vevő kijelenti, hogy az elektronikus számlára vonatkozó szabályokkal tisztában van, és tudomásul veszi, hogy a Vevő e-mail címére küldött számlák a Vevő által átvettnek tekintendőek. Vevő vállalja, hogy az elektronikus számlázáshoz megadott e-mail cím változása esetén haladéktalanul írásban értesíti az Assono-t egy új nyilatkozat aláírásával és megküldésével (info@assono.hu vagy az Assono székhelyének postacímére).

A webáruházban megrendelt áruk ellenértékét az alábbi módokon lehet kiegyenlíteni:

  • Készpénzfizetéssel az áru átvételekor: a visszaigazolásban megadott naptól számított 5 (öt) munkanapon belül az áru átvehető az Assono telephelyén a visszaigazoláson jelzettek szerint, vagy előzetes egyeztetést követően munkaidőben. Amennyiben az 5 (öt) munkanapon belül a megrendelő nem veszi át az árut, és írásban sem jelzi a későbbi átvétel időpontját, az a szerződéstől való elállásnak minősül és a jelen ÁSZF 7. pontjában foglaltak szerinti jogkövetkezményekkel jár. Későbbi átvételre legfeljebb a visszaigazolásban megadott naptól számított 14 napon belül van mód.

  • Előrefizetéssel (átutalással): a visszaigazolást követően előlegbekérőt (Pro Forma számlát) állítunk ki. A számlán szereplő összeg Assono bankszámlájára történő beérkezését követően az áru átvehető az Assono telephelyén a visszaigazoláson jelzettek szerint, vagy előzetes egyeztetést követően munkaidőben, vagy a beérkezést követő két (2) munkanapon belül átadjuk a futárnak, amennyiben a vevő a megrendelésen kézbesítést kért és a visszaigazolásban szereplő szállítási díjat is elfogadja az előlegbekérő alapján történő kifizetéssel. Az előlegbekérőn szereplő összeg megfizetésével a Megrendelő a visszaigazolásban szereplő árat és szállítási feltételeket elfogadja.

  • Utólagos fizetéssel (átutalással): kizárólag az Assono és a vevő között létrejött előzetes írásos megállapodás alapján, az abban szereplő feltételek (keretösszeg, fizetési határidő, késedelmes fizetésre vonatkozó rendelkezések) alapján történhet. A megrendelést az Assono írásban visszaigazolja és közli a szállítási díjat és a teljesítési határidőt. Ezzel a Felek között a szerződés létrejön. A teljesítést követően az Assono a megállapodás szerinti fizetési határidővel kiállítja a számlát, és azt a vevőnek az áruval együtt, vagy a megállapodott számlázási címre eljuttatja.

  • Bankártyás fizetéssel (SimplePay):A megrendelés véglegesítését követően a megadott e-mail címére küldünk egy linket, melyre kattintva online tud fizetni Visa, Mastercard, vagy Maestro bankkártyájával. A Simple Pay online fizetési szolgáltatás lehetőséget biztosít a kártyaadatok megőrzésére, így egy következő fizetés alkalmával nem szükséges ismételten megadnia azokat. A link egyszer használható. Ha a fizetési folyamat megszakad, vagy nem sikeres, akkor a link újra használható egészen addig, amíg a tranzakció nem sikeres. Az Assono a sikeres fizetést követően a felületen és e-mailben is tájékoztatást küld a fizetés sikerességéről. A szolgáltatás használatával a vevő tudomásul veszi, hogy az Assono, mint adatkezelő által a webáruház felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név; e-mail cím; telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, ezen a linken tekinthető meg.

 

4. Áruátvétel

A termék átvétele történhet:

  1. Személyes átvétel: Az Assono székhelyén a Vevő cégszerűen, az átvételre meghatalmazott képviselője által. Az Assono a megrendelt termékek átvételi időpontját a Megrendelés visszaigazolásában adja meg.
  2. Kiszállítással a Vevő által megjelölt helyszínen: A kiszállítást Assono a Vevő költségére végzi általa megbízott teljesítési segéddel, melyet a visszaigazolásban feltüntet, és az előleg bekérő számlán szerepeltet. Kiszállítás csak olyan helyszínre rendelhető meg, ahol a termék átvétele munkanapokon 8.00 és 17.00 között folyamatosan biztosított, és átvételre feljogosított személy igazolni tudja az átvételt. Amennyiben a kézbesítés a Vevő hibájából meghiúsul, a terméket az Assono a saját székhelyére visszaszállítja, és erről írásos értesítést küld a Vevőnek. Ilyen esetben a termék átvétele az Assono székhelyén történhet, vagy az újabb kiszállítás költségének előre történő megfizetése esetén az Assono a termék kiszállítását újra vállalja. Kiszállításkor a 25 kg-ot meghaladó súlyú termékek lerakodását a Vevő végzi.

Magyarország területén belül egységesítettük a szállítási díjakat:

Normál kiszállítás

2 150 Ft + ÁFA: a vételár bankszámlánkon történő jóváírásától számított két (2) munkanapon belül

 

5. Jótállás

5.1.        A webáruházban megrendelt új termékekre az Assono a termék átvételétől számított 12 hónap jótállást vállal. Használt, felújított termékek esetén – hacsak a webáruházban ettől eltérő jótállási idő nincsen külön feltüntetve – a jótállás 6 hónap. A jótállási jogosultság igazolására az Assono által kiállított számla és szállítólevél együttesen szolgál. A meghibásodott termékeket előzetes értesítés mellett az Assono a székhelyén veszi át, és javítás elvégzését (vagy amennyiben a termék, részegység nem javítható, akkor csere termék megrendelését) követően értesíti a Vevőt az átvétel lehetséges időpontjáról. A megjavított vagy kicserélt termékeket az Assono a székhelyén adja át a Vevőnek.

5.2         A jótállás nem vonatkozik a szakszerűtlen telepítésből, nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból, mechanikai sérülésekből, elemi csapásból, továbbá más csatlakozó rendszerek, illetve áramellátás hibájából vagy nem megfelelő működéséből eredő meghibásodásokra.

 

6. Kapcsolattartás, reklamációk, adatvédelem

6.1.        Kapcsolattartás, a megrendelés leadására illetve elfogadására jogosult személy(ek) megnevezése:

    Assono részéről: Belkó Zoltán

    Telefonszáma: (06-1) 801-8500

    e-mail címe: megrendeles@assono.hu

6.2.        Reklamációkat a vevőszolgálat kapcsolati pontjain fogadunk a webáruház honlapján feltüntetett elérhetőségeinken. Kérjük, hogy reklamációját lehetőleg írásban tegye meg – minden esetben nyolc munkanapon belül válaszolunk. 

6.3.        Az Assono tájékoztatja a vevőt, melyet az a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz, miszerint az egyedi szerződés teljesítése során a vevő által ebből a célból meghatározott kapcsolattartók személyes adatait (név, beosztás, e-mail cím, telefonszám) a hatályos jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 2016/679 Rendeletében (2016. április 27.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli, azokat kizárólag ezen egyedi szerződés teljesítése és a webáruházi regisztráció során, az ebből fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése céljából használja fel. Az adatok kezelésének jogalapja az Assono jogos érdeke a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás, a szerződéses kötelezettségek teljesítése. Az Assono tájékoztatva a vevőt, melyet a vevő elfogad és nyugtáz, hogy a kapcsolattartó személyeket megfelelő módon tájékoztatták személyes adataik kezelésének körülményeiről és biztosítják számukra adataik kezelésével kapcsolatos jogaikat.

 

7. Vevő által a megrendeléstől történő elállás

Amennyiben Vevő a visszaigazolt terméket nem veszi át, köteles minden kárt és költséget megtéríteni, amely Assono-nál a megrendelt termék beszerzéséből, szállításából, illetve a megrendelés teljesítésének Assono általi finanszírozásából származik.

Az átvételt követően – a jótállás szabályainak alkalmazását kivéve – a vevő nem jogosult az adásvételtől elállni, a terméket visszaküldeni.

 

8. A jelen Szolgáltatási Feltételek módosítása, hatálya

Az Assono fenntartja a jogot a jelen ÁSZF megváltoztatására, illetve módosítására, melyről felhasználóit megfelelő határidőben tájékoztatja. A módosítások hatályba lépésének időpontja után a webáruház használatával a módosítások a vevő által elfogadásra kerülnek. A hatályos ÁSZF a webáruházon bármikor elolvasható és elérhető.

A jelen ÁSZF kizárólag a magyarországi székhelyű vevőkkel kapcsolatban alkalmazandó.

 

9. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben foglalt jogok és kötelezettségek a vevőre vonatkozóan kötelezően alkalmazandók, és a vevő az ebben foglalt jogait és kötelezettégeit nem engedményezheti, illetve más módon nem ruházhatja át harmadik személyre, mindazonáltal az Assono fenntartja a jogot az egyedi megrendelésből eredő jogok átruházására, engedményezésére, melyekkel kapcsolatban a vevőt értesíteni fogja.  

A jelen ÁSZF rendelkezései, valamint az egyedi megrendelés szabályozza a felek között létrejött teljes jogviszonyt, így a köztünk előzőleg folyt valamennyi, a termékvásárlással kapcsolatos megállapodás, levelezés, írásbeli kommunikációt az ÁSZF, valamint az egyedi megállapodás megkötésével hatályát veszti.    

Amennyiben az Assono jelen ÁSZF szerinti bármely jogának gyakorlásával vagy érvényesítésével késlekedne vagy nem élne, úgy az nem értelmezhető az erről a jogáról történő egyoldalú lemondásnak, és nem akadályozza az adott jognak bármikor a jövőben történő gyakorlását vagy érvényesítését. 

Az Assono fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ből, vagy az egyedi megállapodásból fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében igénybe vegye egy vagy több társult vállalkozás, leányvállalat, megbízott vagy alvállalkozó szolgáltatásait (teljesítési segéd).

A jelen ÁSZF-re nézve Magyarország jogszabályai, így különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az Assono és a vevő megállapodnak abban, hogy minden tőlük ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat, igényeiket elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezzék. Ennek sikertelensége esetén bármely jogvita, amely jelen jogügyletből származik, azzal összefügg, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat pertárgyértéktől függően a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének

 

Budapest, 2021. augusztus 9. napján

ASSONO Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság

KAPCSOLAT

Assono Magyarország Távközlési Kft.
Cím: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
Telefon: (+36 1) 801 8500, (+36 1) 273 2150
E-mail: info@assono.hu

Megrendelését bankkártyával is fizetheti.

simplepay bankccard logos top 02